Rozpoczęcie prac budowlanych 6/11/2019

Szanowni Państwo, informujemy, iż od początku listopada na terenie naszej inwestycji w Wiśle Jaworniku realizowane są prace budowlane.
Planowane zakończenie robót ziemnych i prac zabezpieczających wykopy przewidywane jest na luty 2020.
Tym samym od marca 2020 r. planowane jest rozpoczęcie kolejnego etapu budowy.

Nad realizacją inwestycji czuwa nasz Partner biznesowy firma VATRA GROUP, która nadzoruje i zarządza przebiegiem prac budowlanych.

Zapraszamy do kontaktu i sprawdzenia możliwości dołączenia do naszej inwestycji – generatora dochodu pasywnego.