JAKA JEST FORMA WŁASNOŚCI W DUOVITA SMART APARTMENTS?

Każdy apartament jest wyodrębnionym lokalem użytkowym, z odrębną
księgą wieczystą, dającą możliwość swobodnej sprzedaży na rynku wtórnym
i dowolnego ustanawiania hipotek. To pełna forma własności.

CZY BĘDĘ MÓGŁ SPRZEDAĆ APARTAMENT W DOWOLNYM MOMENCIE?

Tak, oczywiście. Apartament jest wyodrębnionym lokalem z księgą wieczystą,
zatem każdy Właściciel może nim swobodnie dysponować. Inwestor
zastrzega sobie prawo pierwokupu.

W JAKI SPOSÓB MOŻNA ZARABIAĆ NA APARTAMENCIE?

Zawierając umowę długoterminową umowę najmu Właściciel apartamentu może wybrać w jakim modelu chce zarabiać. Może on wybrać rozliczenie w modelu 50/50 z przychodu lub model 8% – Sprawdź swój dochód tutaj.
Szczegóły reguluje umowa najmu.

CZY BĘDĘ MÓGŁ KORZYSTAĆ ZE SWOJEGO APARTAMENTU?

Tak. Nawet w przypadku oddania apartamentu w zarządzanie, właściciel
może z niego korzystać jako Członek Klubu DuoVita Smart Apartments.
Dodatkowo właściciel może korzystać z bogatej infrastruktury wewnętrznej
kompleksu, jak zewnętrznej na preferencyjnych warunkach cenowych.

CZY BĘDĘ MUSIAŁ ZAJMOWAĆ SIĘ OBSŁUGĄ APARTMENTU, PRZEPROWADZAĆ REMONTY I ANGAŻOWAĆ SWÓJ CZAS?

Operator bierze na siebie wszystkie koszty utrzymania apartamentu oraz bieżącą obsługę obiektu, tym samym Inwestor nie będzie w żaden sposób musiał uczestniczyć w procesie najmu i zarządzania jego apartamentem.

CZY TYLKO BĘDĄC PRZEDSIĘBIORCĄ LUB WŁAŚCICIELEM SPÓŁKI MOGĘ ODLICZYĆ VAT OD ZAKUPU APARTAMENTU?

Nie. Odliczyć VAT mogą zarówno przedsiębiorcy jak i osoby fizyczne.
W Twoim imieniu podatek może odzyskać bezpłatnie lub doradzić w tym
zakresie nasz doradca podatkowy.

CO JEST GWARANCJĄ INWESTYCJI?

Stabilny biznesowo i wiarygodny inwestor strategiczny oraz doświadczony,
odpowiedzialny i solidny generalny wykonawca, który może skomercjalizować
inwestycję na wszystkich etapach własnymi zasobami: ludzkimi,
technologicznymi i wykonawczymi.

CO OZNACZA DUOVITA SMART APARTMENTS?

To wyjątkowy styl tworzenia przestrzeni praktycznej dla każdego, bez względu
na wiek i bez jakichkolwiek barier. To także zastosowanie najnowszych
technologii dzięki, którym otoczenie nabywa nowej, inteligentnej jakości
użytkowania.

Informujemy, że Inwestycja w apartamenty DuoVita Smart Apartments wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym. Żadne ze sformułowań zawartych w niniejszym materiale prezentacji nie może być poczytywane jako zagwarantowanie osiągnięcia jakiejkolwiek stopy zwrotu z inwestycji. Więcej informacji o profilu ryzyka związanego z inwestycją w apartamenty DuoVita Smart Apartments mogą Państwo uzyskać pod adresem e-mail wisla@duovita.pl lub numerem telefonu +48 504 407 400.

Zostaw dane do przesłanie pełnej ofertyAdministratorem Twoich danych osobowych jest spółka Goverby Investments Sp. z o.o. S.K.A. z siedzibą w Więckowicach (KRS: 787822). Więcej informacji na temat przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz tutaj – proszę zapoznaj się z nimi przed przesłaniem zapytania