Szanowni Państwo,

w związku z nieprawdziwymi informacjami jakie są rozpowszechniane przez przedstawicieli spółek RIM INVESTMENT Sp. z o.o. oraz Konzeption 2 Sp. z o.o. informujemy, że dokonaliśmy w całości spłaty zobowiązania płynącego ze sprzedaży na naszą rzecz nieruchomości będących objętych projektem DuoVita Smart Apartments od poprzedniego właściciela tj. spółki RIM INVESTMENT Sp. z o.o. SKA. Sprawa ta jest objęta postępowaniem sądowym wytoczonym przez naszą spółkę oraz postępowaniem przygotowawczym wszczętym przez Prokuraturę Rejonową w Cieszynie w związku ze złożonym przez naszą spółkę zawiadomieniem.

Jednocześnie informujemy, że zwróciliśmy się do spółek RIM INVESTMENT Sp. z o.o. oraz Konzeption 2 Sp. z o.o. z żądaniem natychmiastowego zaniechania naruszeń dóbr osobistych naszej Spółki poprzez usunięcie zamieszczonych w Internecie i przekazywanych ustnie nieprawdziwych informacji dotyczących w/w transakcji sprzedaży nieruchomości, a tym samym zaprzestania wprowadzania w błąd swoich inwestorów, w tym obligatariuszy.

Zarząd Spółki
GOVERBY INVESTMENTS Sp. z o.o. SKA


Strona w przebudowie
z powodu zmian koncepcyjnych inwestycji.
Przepraszamy za utrudnienia.
W razie pytań prosimy o kontakt:
zarzad@duovita.pl