POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ PLIKÓW COOKIES

Niniejsza Polityka Prywatności została stworzona przez i na potrzeby i w celu wyjaśnienia procesów przetwarzania danych osobowych przez Goverby Investments Sp. z o.o. SKA. Wskazujemy, że przetwarzamy dane osobowe zgodnie z obowiązującymi wymaganiami prawnymi. Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”).

Mając na uwadze powyższe informujemy, że:

1. Administrowanie Danymi
1. Przetwarzanie danych osobowych opiera się na zgodności z prawem, rzetelności i przejrzystości informacji. Dane zbierane są przez Administratora danych w konkretnym, wyraźnym i prawnie uzasadnionym celu, a zakres danych ograniczany jest do danych niezbędnych do osiągnięcia tego celu. Administrator dokłada niezbędnych starań do zapewnienia jak największego bezpieczeństwa i ochrony przetwarzanych przez niego danych osobowych. Podanie danych jest dobrowolne. Każdy z Państwa ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, aktualizowania ich oraz do zgłoszenia żądania usunięcia swoich danych.
2. Dane osobowe zostały przez nas pozyskane przede wszystkim bezpośrednio od Państwa lub od podmiotów z nami współpracujących.

2. Administrator danych osobowych:
a) Administratorem danych osobowych jest spółka pod firmą Goverby Investments Sp. z o.o. SKA z siedzibą we Więckowicach przy ul. Topolowej 22, 32-082 Więckowice, REGON: 383483622, NIP: 5272894959 (dalej Goverby),
b) W sprawie ochrony swoich danych osobowych mogą Państwo skontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: biurotychy@duovita.pl

3. Państwa dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:
1. prawidłowego wykonania umowy (vide: art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
2. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (vide: art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
3. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, a także na potrzeby marketingu bezpośredniego jako uzasadnione interesy administratora danych (vide: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
4. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora w celu:
a) marketingu usług lub produktów własnych,
b) analizy jakości usług świadczonych przez Administratora,
c) dostosowywania kategorii ofert i poszczególnych ofert na podstawie Państwa aktywności.

4. Prawo dostępu do swoich danych osobowych:
W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, przetwarzanych w celach i na podstawie wskazanych w niniejszej Polityce Prywatności zapisów.

5. Czas przetwarzania danych osobowych:
Państwa dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do wykonania umowy oraz mogą być przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów Goverby.

6. Odbiorcy danych:
Państwa dane osobowe mogą zostać przekazywane podmiotom współpracującym z Goverby, w tym w szczególności podmiotom świadczącym usługi i wsparcie IT, do obsługujących nas firm księgowych, informatycznych, jak również do wszelkich instytucji określonych przez obowiązujące przepisy prawa, w tym przede wszystkim do Urzędów Skarbowych oraz jeśli zajdzie taka potrzeba do podmiotów wykonujących usługi archiwizacji. W uzasadnionych przypadkach Państwa dane mogą zostać wysłane poza obszar UE. W takim przypadku Goverby każdorazowo zapewni poufność przekazywanych danych oraz to, by zostały przekazane jedynie dane niezbędne do prawidłowej realizacji umowy oraz w oparciu o właściwe zabezpieczenia danych osobowych wymagane przez obowiązujące przepisy prawa.

7. Zgodnie z przepisami RODO, przysługuje Państwu przede wszystkim prawo do:
1. dostępu do swoich danych w każdej chwili oraz otrzymania ich kopii,
2. poprawiania swoich danych,
3. usunięcia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,
4. przenoszenia swoich danych,
5. wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

8. Informacja o dobrowolności podania danych:
Wskazujemy, że podanie danych osobowych jest dobrowolne jednocześnie jest ono niezbędne do zawarcia umowy lub do wykonania innego celu związanego z przetwarzaniem, w tym w szczególności zawarcie umowy lub wykonanie usługi.

9. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji:
Administrator wskazuje, iż w celu dostosowywania kategorii ofert i poszczególnych ofert na podstawie aktywności Użytkownika posługuje się zautomatyzowanymi narzędziami, które przetwarzają dane Użytkowników do zwiększania efektywności działań marketingowych, takich jak przewidywanie zachowań i preferencji potencjalnych klientów (profilowanie).

10. Zgoda oraz informacja o możliwości wycofania zgody:
W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa wcześniejszej zgody przed jej wycofaniem.

11. Bezpieczeństwo witryny https://duovita.pl
Każda Państwa wizyta na stronie internetowej www.duovita.pl jest automatycznie rejestrowana na serwerze w tzw. logach systemowych. Zapisywane w ten sposób dane to m.in.: data, czas wizyty oraz adres IP. Dane z logów systemowych wykorzystywane są wyłącznie do celów administracji serwerami i prowadzenia statystyk odwiedzin witryn internetowych.

Administrator podjął środki mające na celu zapewnienie poufności, bezpieczeństwa i integralności Państwa danych osobowych. Dostęp do danych osobowych jest ograniczony do osób, które muszą je znać, i od których wymaga się przestrzegania niniejszych zasad. Administrator przykłada dużą wagę do tego, aby zagwarantować, że Państwa dane osobowe nie są zmieniane, naruszone lub niewłaściwie wykorzystywane przez osoby trzecie, które nie są autoryzowane do dostępu do danych.

W przypadku, gdy strona www.duovita.pl będzie zawierała linki do stron osób trzecich wskazujemy, że Administrator nie sprawuje kontroli nad tymi stronami i w związku z tym nie ponosi odpowiedzialności za praktyki osób trzecich odnośnie poufności i bezpieczeństwa Państwa danych osobowych lub ich treści. Prosimy zatem o zapoznanie się z polityką prywatności zamieszczoną na takich stronach przed korzystaniem z nich lub podawaniem danych osobowych.

12. Pliki Cookies i inne podobne technologie
1. Witryny internetowe Administratora stosują tzw. Cookies („ciasteczka”), informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym Użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego.

2. Pliki cookies mogą być zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie wykorzystywane przez współpracujących z Administratorem dostawców zewnętrznych narzędzi do monitorowania ruchu i aktywności w serwisie. Technika cookies jest stosowana przez większość rozbudowanych stron WWW 
w celu poprawy jakości działania serwisu, a w szczególności: tworzenia statystyk oglądalności poszczególnych treści (Google Analytics), personalizacji usług świadczonych z wykorzystaniem serwisu, utrzymywania sesji użytkowników, uwierzytelniania osób korzystających z serwisu, dostarczania Użytkownikom personalizowanych treści reklamowych.

3. Witryny Administratora stosują następujące rodzaje plików Cookies:
a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. umożliwiające korzystanie z sesji
b) funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranej wersji mobilnej/klasycznej, ostatnich fraz wpisywanych przez Użytkownika, wyglądu strony internetowej, stanu mechanizmu zakładek itp.
c) analityczne” pliki cookies, umożliwiające monitorowanie aktywności Użytkowników w serwisie.

4. Pliki cookies nie służą do przetwarzania ani do przechowywania danych osobowych, nie można za ich pomocą dokonać bezpośredniej identyfikacji Użytkownika oraz nie wprowadzają zmian konfiguracyjnych w przeglądarce i telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym. Użytkownik ma możliwość samodzielnego określenia warunków stosowania techniki cookies i w każdej chwili może wyłączyć ich obsługę, za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub konfiguracji usługi. Może to jednak powodować brak lub niewłaściwe wyświetlanie większości stron internetowych.

5. W niektórych przypadkach możliwe jest ustawienie przeglądarki, by w każdym przypadku wyświetlane było pytanie o zgodę użytkownika na pliki cookies. Daje to Użytkownikowi możliwość kontroli nad plikami cookies.

13. Postanowienia końcowe:
1. Korzystanie ze strony https://duovita.pl oznacza zgodę na niniejsze warunki polityki prywatności. Informujemy, że ustawienia plików cookies można zmienić w dowolnym momencie za pomocą ustawień przeglądarki.
2. Wszelkie poprawki Polityki Prywatności będą wprowadzane pod tym adresem URL i będą obowiązywać od momentu publikacji. Prosimy zatem o regularne sprawdzanie zawartości strony.